درباره یوآموز

متفاوت بودن در آموزش و یادگیری را از ما بخواهید!!

تیم یوآموز از چندین متخصص حوزه کسب وکار اینترنتی و حوزه آموزش دروس مدرسه تشکیل شده است.از وقتی که متوجه کیفیت نامناسب مطالب ارائه شده در مدارس و دانشگاه ها شدیم با همفکری همدیگر تصمیم به تاسیس این سایت گرفتیم و هدفمان این است که روزی یوآموز برند اول آموزش ایران تبدیل شود.برند شدن موقعی لذت بخشه که هدفمون بهبود سطح آموزش کشور و حتی آموزش فراتر از مرزها میباشد.

صحبت از فراتر از مرزها شد خوبه که اعلام کنیم در آینده ای نزدیک این آموزش برای ایرانیان خارج از مرز ها هم قابل استفاده خواهد بود.

امید است با تکیه بر خلاقیت و نبوغ جوانان این سرزمین گام بلندی برای هدف اصلی جهان که رسیدن به صلح و آرامش برداریم.

۶
دوره آموزشی

۲
دانشجو

۴۰۰ ساعت
ساعت آموزش

۰
تعداد اساتید